پوستر همایش

 

پوستر فراخوان

 

 زمان بندی
عنوان تاریخ
مهلت ارسال مقاله 5 بهمن ماه 
1396
اعلام پذیرش مقاله  27 بهمن ماه
1396
زمان برگزاری همایش 6 الی 7 اسفند ماه 1395
 
پوستر مسابقه عکاسی و طراحی یادبود شهدای آتش نشان

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

آدرس محل برگزاری سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری
ایران - تهران - جنب درب غربی استادیوم آزادی - سالن همایش های بین المللی هتل المپیک تهران

ایران - تهران - جنب درب غربی استادیوم آزادی - سالن همایش های بین المللی هتل المپیک تهران

back2017-11-14Voting is4 time