پوستر همایش

 

پوستر فراخوان

 

 زمان بندی
عنوان تاریخ
مهلت ارسال مقاله 5 بهمن ماه 
1396
اعلام پذیرش مقاله  27 بهمن ماه
1396
زمان برگزاری همایش 6 الی 7 اسفند ماه 1395
 
پوستر مسابقه عکاسی و طراحی یادبود شهدای آتش نشان

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

برگزاری جلسه کمیته علمی
اقای دکتر غلامرضا بیدهندی از دانشگاه تهران به عنوان دبیر علمی همایش انتخاب شدند و هر پنل در HSE به صورت پنل های مجزا اجتماعی، فرهنگی، محیط زیستی، ایمنی و آتش نشانی و مهندسی و پیشگیری از حریق. دارای مسئول شدند که با تمام قدرت و توان در جهت دریافت مقالات و داوری آنها تلاش خواهند کرد.

اقای دکتر غلامرضا بیدهندی از دانشگاه تهران به عنوان دبیر علمی همایش انتخاب شدند و هر پنل در HSE به صورت پنل های مجزا اجتماعی، فرهنگی، محیط زیستی، ایمنی و آتش نشانی و مهندسی و پیشگیری از حریق. دارای مسئول شدند که با تمام قدرت و توان در جهت دریافت مقالات و داوری آنها تلاش خواهند کرد.

 

 back2017-12-02Voting is7 time