پوستر همایش

 

پوستر فراخوان

 

 زمان بندی
عنوان تاریخ
مهلت ارسال مقاله 5 بهمن ماه 
1396
اعلام پذیرش مقاله  27 بهمن ماه
1396
زمان برگزاری همایش 6 الی 7 اسفند ماه 1395
 
پوستر مسابقه عکاسی و طراحی یادبود شهدای آتش نشان

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

برگزاری جلسه کمیته اجرایی با حضور حامیان مالی سومین همایش
جلسه در تاریخ 1396/10/05 در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با حضور حامیان مالی برگزارگردید... تصاویر و اطلاعات این جلسه را درادامه مطلب بخوانید

برگزاری جلسه کمیته اجرایی با حضور حامیان مالی سومین همایش آتش نشانی و ایمنی شهری

اقدامات انجام شده

1- ارائه گزارش دبیرخانه اجرایی

2- ارائه پیشنهادات حامیان برای کارگاه های آموزشی

3- بحث و گفت و گو در خصوص نمایشگاه جانبی همایش

4- جانمایی شرکت ها در نمایشگاه

 back2017-12-27Voting is3 time