پوستر همایش

 

پوستر فراخوان

 

 زمان بندی
عنوان تاریخ
مهلت ارسال مقاله 5 بهمن ماه 
1396
اعلام پذیرش مقاله  27 بهمن ماه
1396
زمان برگزاری همایش 6 الی 7 اسفند ماه 1395
 
پوستر مسابقه عکاسی و طراحی یادبود شهدای آتش نشان

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

نصب پوستر های سومین همایش در دانشگاه ها
تصاویر پوستر های سومین همایش آتش نشانی و ایمنی شهری که در دانشگاه ها نصب گردیده را از ادامه مطلب مشاهده فرمایید.

 پوستر همایش، پوستر محور های همایش و استند محورهای همایش نصب شده در:

دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه امیر کبیر، دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه خواجه نصیر، دانشگاه علم و صنعت و ...

 

 دانشگاه تهران

 دانشگاه تهران


دانشگاه تهران دانشکده مکانیک

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

دانشگاه خواجه نصیر دانشکده مکانیک

دانشگاه خواجه نصیر دانشکده مکانیک

دانشگاه خواجه نصیر دانشکده مکانیک

دانشگاه خواجه نصیر دانشکده مکانیک

دانشگاه خواجه نصیر دانشکده مکانیک

دانشگاه خواجه نصیر دانشکده مکانیک

دانشگاه خواجه نصیر دانشکده مکانیک

دانشگاه خواجه نصیر دانشکده مکانیک

دانشگاه خواجه نصیر دانشکده مکانیک

دانشگاه خواجه نصیر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر 


 

دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه علم و صنعتدانشگاه علم و صنعت


 

دانشگاه علم و صنعتback2017-12-30Voting is1 time