پوستر همایش

 

پوستر فراخوان

 

 زمان بندی
عنوان تاریخ
مهلت ارسال مقاله 5 بهمن ماه 
1396
اعلام پذیرش مقاله  27 بهمن ماه
1396
زمان برگزاری همایش 6 الی 7 اسفند ماه 1395
 
پوستر مسابقه عکاسی و طراحی یادبود شهدای آتش نشان

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اعلام رسمی شماره شبا برای واریز وجه ثبت نام در همایش
شماره شبا IR100610000000000000100933 برای واریز وجه ثبت نام در سومین همایش آتش نشانی و ایمنی شهری اعلام شد

بنا به در خواست متقاضیان ثبت نام در سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری شماره شبا IR100610000000000000100933 برای واریز هزینه های ثبت نام در همایش از طرف سازمان آتش نشانی تهران در راستای سهولت در پرداخت هزینه برای متقاضیان اعلام شد.
متقاضیان محترم از این پس به غیر از شماره حساب 100933 بانک شهر شعبه خیابان آزادی(یادگار امام) می توانید از این شمار شبا 
IR100610000000000000100933 نیز برای پرداخت هزینه ثبت نام در همایش آتش نشانی استفاده کنید.


back2018-02-05Voting is1 time