فراخوان عکس و فیلم کوتاه

مهلت ارسال آثار 8 بهمن ماه 1395
 
پوستر همایش
مجری همایش


آدرس:تهران خيابان هلال احمر نرسيده به ميدان رازي (ميدان كمرك) پلاك ١٤٠ مجتمع نگين رازي
طبقه دوم واحد ١١٨ موسسه فرارسانه
تلفن:021-55688320


صفحه اصلی > کمیته علمی همایش
.: کمیته علمی همایش

 

اعضا هیات علمی دومین همایش آتش نشانی و ایمنی شهری

ایمیل
کارگروه داوری
رشته تحصیلی
دانشگاه
نام و نام خانوادگی
شماره ردیف
ghhendi@ut.ac.ir
دبیر همایش
(4)
محیط زیست
تهران
دکتر غلامرضا بیدهندی
1
ahmadyar@kntu.ac.ir
1 و 3
عمران
خواجه نصیر
دکتر داوود احمدیار
2
hoveidi@ut.ac.ir
4
محیط زیست
تهران
دکتر حسن هویدی
3
mjamiri@ut.ac.ir
4
محیط زیست
تهران
دکتر محمد جواد امیری
4
b.behnam@aut.ac.ir
ریاست کارگروه (1)
عمران
امیرکبیر
دکتر بهروز بهنام
5
Iraj_f@yahoo.com
ریاست کارگروه (3)
ایمنی
بوعلی سینا همدان
دکتر محمد فام
6
Givehchi1@gmail.com
1و 2 و 3
ایمنی
تهران
دکتر سعید گیوه چی
7
S_ahmadizad@sbu.ac.ir
2
فیزیولوژی ورزش
شهید بهشتی
دکتر سجاد احمدی زاد
8
 
2
تربیت بدنی
علوم تحقیقات
دکتر علیرضا فارسی
9
yahyai@kntu.ac.ir
1 و 3
عمران
خواجه نصیر
دکتر محمود یحیایی
10
Dr.eskash1390@yahoo.com
2
پزشکی
هلال احمر
دکتر حمید رضا اسکاش
11
Mehdi.zare.iran@gmail.com
1 و 4
 
پژوهشکده زلزله
دکتر مهدی زارع
12
katayounjahangiri@yahoo.com
1 و 3 و 4
بهداشت حرفه ای و ایمنی
بهشتی
خانم دکتر جهانگیری
13
 
1 و 3 و 4
بهداشت حرفه ای و ایمنی
بهشتی
دکتر رضا خانی جزنی
14
Hadighasemi110@gmail.com
4
شیمی
جهاد دانشگاهی تهران
دکتر هادی قاسمی
15
porzahed@sharif.edu
1
عمران و حمل و نقل
شریف
دکتر حسین پورزاهدی
16
Hesam_tavoosi@yahoo.com
1
اعلام و اطفا  و مکانیک
انجمن بین المللی
مهندس حسام طاووسی
17
Omidvari88@yahoo.com
ریاست کارگروه 3
مدیریت ایمنی
دانشگاه ازاد
دکتر امیدواری
18
Sbakhtiyari@yahoo.com
1
 
مرکز تحقیقات مسکن
دکتر سعید بختیاری
19
s.armaqan@yahoo.com
4
دانشگاه ازاد
جغرافیا
خانم دکتر ارمغان
20
Al_estelaji@yahoo.com
4و 1
برنامه ریزی و مدیریت و اموزش و ترویج
آزاد
دکتر علیرضا استعلاجی
21
mirzaeikhalilr@yahoo.com
1
جامعه شناسی
دانشگاه ازاد
دکتر میرزایی
22
h.mirzaeifar@gmail.com
4
ژئوتکنیک
 
دکتر میرزایی فر
23
Ghazaltehrani27@gmail.com
4
بهداشت و ایمنی
شهید بهشتی
دکتر غزاله منطقی تهران
24
bifa@sharif.edu
1
مکانیک
شریف
دکترفرهانیه
25
 
1
مکانیک
شریف
دکتر افشین
26
 
1
 
نظام مهندسی
دکتر ایوب نژاد
27
 
4
روانشناسی
 
دکتر بختیاری
28
Zahed.yousefi@gmail.com
1
شهرسازی
سنندج
دکتر یوسفی
29
Sarvarh83@gmail.com
4
برنامه ریزی شهری
خوارزمی
دکتر سرور
30
Msh_45@yahoo.com
4
مدیریت شهروندی
تهران
دکتر ملیحه شیانی
31
 
 
 
کلان شهر شرداری
دکتر رازی
33
Ft134033@gmail.com
4
جامه شناسی
ازاد
دکتر فرح ترکمان
34