پوستر همایش

 

پوستر فراخوان

 

 زمان بندی
عنوان تاریخ
مهلت ارسال مقاله 5 بهمن ماه 
1396
اعلام پذیرش مقاله  27 بهمن ماه
1396
زمان برگزاری همایش 6 الی 7 اسفند ماه 1395
 
پوستر مسابقه عکاسی و طراحی یادبود شهدای آتش نشان

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

برگزاری اولین نشست خبری در خصوص همایش آتش نشانی و ایمنی شهری
اولین نشست خبری مدیر عامل سازمان آتش نشانی در خصوص همایش آتش نشانی و ایمنی شهری برگزار شد.
تصاویر به همراه اطلاعات بیشتر در ادامه مطلب

اولین نشست خبری همایش آتش نشانی و ایمنی شهری حضور مدیر عامل سازمان آتش نشانی و معاونین سازمان برگزار شد
در این نشت خبری در ابتدا توضیحاتی در خصوص فعالیت های سازمان توسط مهدی داوری دولت آبادی مدیر عامل سازمان ارائه شد. سپس جناب آقای مهندس قدیری معاون حفاظت و پیشگیری سازمان در خصوص اهداف و محور های همایش آتش نشانی توضیحاتی ارئه کردند.
سپس از ارائه توضیحات خبرنگاران به پرسش و پاسخ پرداختند.
 
 


back2018-01-08Voting is3 time