پوستر همایش

 

پوستر فراخوان

 

 زمان بندی
عنوان تاریخ
مهلت ارسال مقاله 5 بهمن ماه 
1396
اعلام پذیرش مقاله  27 بهمن ماه
1396
زمان برگزاری همایش 6 الی 7 اسفند ماه 1395
 
پوستر مسابقه عکاسی و طراحی یادبود شهدای آتش نشان

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

تمدید نهایی "مهلت ثبت نام" و "ارسال مقالات"
مهلت ثبت نام و "ارسال مقالات" تا 12 ام بهمن ماه تمدید گردید. لازم به ذکر است که این اعلام نهایی میباشد.

 مهلت ثبت نام و "ارسال مقالات" تا 12 ام بهمن ماه تمدید گردید. لازم به ذکر است که این اعلام نهایی میباشد و دیگر تمدید نخواهد شد.

back2018-01-29Voting is0 time