پوستر همایش

 

پوستر فراخوان

 

 زمان بندی
عنوان تاریخ
مهلت ارسال مقاله 5 بهمن ماه 
1396
اعلام پذیرش مقاله  27 بهمن ماه
1396
زمان برگزاری همایش 6 الی 7 اسفند ماه 1395
 
پوستر مسابقه عکاسی و طراحی یادبود شهدای آتش نشان

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

جلسه نهایی داوری مقالات سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری
امروز سه شنبه هفدهم بهمن ماه جلسه نهایی داوری مقالات ارسالی انجام شد و نتیجه متعاقبا اعلام می گردد.


امروز سه شنبه مورخ هفدهم بهمن ماه با برگزاری جلسه نهایی داوری مقالات همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری مقالات برتر انتخاب می شود و متعاقبا اعلام می شود.
 back2018-02-06Voting is21 time